Sprawozdanie z III Zjazdu Rodu Szelejewskich - Święta Góra, Gostyń 15.07.2013 r.

autor: Alojzy Szelejwski

15 czerwca 2013 roku na Świętej Górze w Gostyniu odbył się trzeci zjazd rodzin Szelejewskich   i spokrewnionych. Na zjazd przybyły 33 osoby z całej Polski, z dziewięciu gałęzi rodzinnych.

Zjazd zapoczątkowała Msza Święta w Bazylice Świętogórskiej p.w. Najświętszej Marii Panny Świętogórskiej. Na Mszy Św. modliliśmy się w intencji osób zmarłych z naszych rodzin w ostatnich trzech latach (od poprzedniego zjazdu). Poniżej załączam wykaz tych osób.

Po Mszy Św., w refektarzu w klasztorze, w trakcie obiadu przedstawiliśmy się nawzajem,      ponieważ większość osób spotkała się po raz pierwszy.

Następnie przeszliśmy do Domu Rekolekcyjnego, gdzie w Sali audiowizualnej, doskonale      wyposażonej w potrzebny sprzęt, przystąpiliśmy do prezentacji poszczególnych gałęzi rodzinnych. Materiałem pomocniczym dla prezentacji było opracowane przeze mnie drzewo genealogiczne przedstawiające w sposób graficzny pierwsze pięć pokoleń naszych rodzin. Już po zjeździe Andrzej Dopierała wykonał digitalizację tego drzewa, tak że każdych chętny może je otrzymać drogą      internetową. W oparciu o to drzewo, wobec niewielkiej liczby osób, mogłem dla każdej rodziny przedstawić ich powiązania genealogiczne. Poniżej załączam graficzną wizję drzewa, w ujęciu   fotograficznym Andrzeja Dopierały z Gostynia.

Specjalnie na ten zjazd przygotowałem opracowanie (załączam poniżej), które zatytułowałem: „NASZ WKŁAD W TWORZENIE POLSKI”. W opracowaniu tym w pierwszej części przedstawiłem wkład członków naszych rodzin w walkę o wolną Polskę, dzieląc ją na kilka grup:

- udział w Powstaniu Wielkopolskim,

- udział w wojnie Polsko-Bolszewickiej w latach 1919-1920 (zwanej „Cud nad Wisłą”),

- udział w II wojnie światowej,

- udział w walce o odzyskanie niepodległości.

Natomiast w drugiej części przedstawiłem udział naszych krewnych w tworzeniu zrębów naszego państwa, w podziale na następujące grupy:

- działalność polityczna i samorządowa,

- tworzenie struktur,

- działalność kulturalna.

W zjeździe uczestniczyła spora grupa osób związanych z krewnymi przedstawionymi w w/w opracowaniu, między innymi:

- Krystyna Żuraszek – żona Zygmunta Żuraszka z Poznania,

- Stanisław Janowski - wnuk Piotra Szelejewskiego z Zalesia,

- Aniela Król i Stanisław Szelejewski - wnukowie Jana Szelejewskiego ze Skokowa

   Oraz siostrzeniec i siostrzenica Edwarda Szelejewskiego z Wycisłowa,,

- Maria Leśniewska (przedstawiona w opracowaniu) - córka i Alicja Jankowiak - wnuczka

   Marcina Marcinowskiego z Sulęcinka,

- Ryszard Wojtasiewicz - wnuk Józefa Szelejewskiego z Bolesławca,

- Wiesław Szelejewski - syn Jana Szelejewskiego (i sam przedstawiony w opracowaniu),

- Stanisław Butka (przedstawiony w opracowaniu) i Eugenia Butka - rodzice Ani Butki

z Lubonia,

- Alojzy Szelejewski z Poznania (sam przedstawiony) - syn Edmunda Szelejewskiego

i bratanek Bronisława Szelejewskiego.

Opracowanie zilustrowane zostało obrazem Pt. „Wymarsz Powstańców Wielkopolskich na  zgrupowanie do Gostynia”, namalowanym przez naszego krewnego Krzysztofa Paradysza, który przedstawiony został w części kulturalnej opracowania.

Aktualnie przygotowuję się do opracowania aneksu do tego opracowania z dwóch powodów:  już pozyskałem informacje o dwóch dalszych osobach, jak również uzupełnienie informacji      dotyczących osób już wymienionych.

Bardzo ciekawe wystąpienie miał Wiesław Szelejewski, który przedstawił, w oparciu o wyniki badań, znaczenie genów rodzinnych.

Pomimo tego, że w zjeździe udział wzięła niewielka liczba uczestników, z uwagi na wagę   przedstawionych tematów uważam, że był bardzo udany, co podkreślali uczestnicy spotkania.

UCZESTNICY III ZJAZDU RODZIN SZELEJEWSKICH I SPOKREWNIONYCH

 

Lp.

Gał.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Miejscowość

1

01

 

Wiesław Szelejewski

 

Wnuk Jana Szelejewskiego

z Wycisłowa

Warszawa

 

2

01

Irena Szelejewska

z d. Ryczkowska

Żona Wiesława Szelejewskiego

3

01

Tadeusz Kowalczyk

Mąż Krystyny Szelejewskiej, wnuczki

Jana Szelejewskiego z Wycisłowa

Piecki

4

01

Jolanta Kowalczyk

Córka Tadeusza Kowalczyka i Krystyny Szelejewskiej

5

01

Halina Świtaj

z d. Kowalczyk

Córka Tadeusza Kowalczyka i Krystyny Szelejewskiej

Kętrzyn

 

6

01

Roman Świtaj

Mąż Haliny Kowalczyk

 

7

07

 

Sylwia Anna Rejek

z d. Szelejewska

Córka Edwarda Szelejewskiego z Ochli

Rawicz

 

8

07

 

Rafał Rejek

Mąż Sylwii Rejek z d. Szelejewskiej

9

10

 

Regina Marciniak

z d. Kordus

Prawnuczka Elżbiety Wawrzyniak

z d. Szelejewskiej ze Skokowa

Skoków

 

10

10

 

Zbigniew Marciniak

Mąż Reginy Marciniak

11

10

 

Bożena Antoniewicz

z d. Kordus

Prawnuczka Elżbiety Wawrzyniak

z d. Szelejewskiej ze Skokowa

Zalesie

 

12

14

Ryszard Wojtasiewicz

 

Prawnuk Stanisława Szelejewskiego

ze Skokowa

Bytnica

13

14

Urszula Wojtasiewicz

z d. Zatorska

Żona Ryszarda Wojtasiewicza

14

14

Alicja Jankowiak

z d. Marcinowska

Prawnuczka Stanisława Szelejewskiego

ze Skokowa

Poznań

15

 

14

Ryszard Jankowiak

 

Mąż Alicji Jankowiak

16

 

14

 

Krystyna Żuraszek

z d. Styperek

Żona Zygmunta Żuraszka Wnuka Stanisława Szelejewskiego ze Skokowa

Poznań

17

 

14

 

Maria Leśniewska

z d. Marcinowska

Wnuczka Stanisława Szelejewskiego

ze Skokowa

Poznań

18

 

14

Alojzy Szelejewski

Wnuk Stanisława Szelejewskiego

Ze Skokowa

Poznań

19

14

Teresa Szelejewska

z d. Klupa

Żona Alojzego Szelejewskiego

20

 

14

Agnieszka Szelejewska

Córka Alojzego Szelejewskiego

21

 

14

Przemysław Szelejewski

Syn Alojzego Szelejewskiego

22

19

 

Piotr Skałecki

Prawnuk Józefy Szelejewskiej

z Chwałkowa Kościelnego

Śrem

 

23

19

Izabela Skałecka

z d. Wasielak

Żona Piotra Skałeckiego

24

 

19

Antoni Skałecki

syn Piotra i Izabeli

25

26

Andrzej Dopierała

Prawnuk Izydora Dopierały i Petroneli Szelejewskiej

Gostyń

 

26

 

26

Andrzej Dajewski

 

Potomek Izydora Dopierały i Petroneli Szelejewskiej

Warszawa

27

28

 

Eugenia Butka

z d. Jędryczka

Prawnuczka Józefy Jędryczka

z d. Szelejewska                                                

Luboń

 

28

 

28

 

Stanisław Butka

 

.mąż Eugenii Butka

29

 

29

Stanisław Janowski

Wnuk Piotra Szelejewskiego z Zalesia

Jawory

30

 

29a

Aniela Król

z d. Szelejewska

Prawnuczka Ignacego Szelejewskiego

Gostyń

 

31

 

29a

Adam Nowak

Towarzysz Anieli Król

32

 

29a

Stanisław Szelejewski

Prawnuk Ignacego Szelejewskiego

Wycisłowo

 

33

29a

Maria Szelejewska

z d. Jańczak

Żona Stanisława Szelejewskiego

 

 

 

OSOBY Z RODU SZELEJEWSKICH I SPOKREWNIONYCH

ZMARŁE W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT

 

Władysław Kordus               z Piasków            80 lat

Monika Balcer                       z Poznania          96 lat

Franciszek Mróz                             z Borku               92 lata

Irena Łopatka                       z Sulęcinka                   86 lat

Jerzy Łopatka                       z Sulęcinka                   51 lat

Bogdan Żeberski                            z Piaseczna          58 lat

Władysława Wawrzyniak     z Bruczkowa       .. lat

Franciszek Jędryczka            z Bruczkowa       88 lat

Marianna Dopierała             ze Skokowa                  75 lat

Helena Dopierała                            z Cielmic             71 lat

Leokadia Dorsz                     z Jawor               90 lat

Edmund Dąbek                     z Jawor               91 lat

Czesław Grzemski                 z Pleszewa           85 lat

Marysia Dopierała                z                           zmarła przy urodzeniu

Franciszek Bilski                   z Wycisłowa        78 lat

Aleksy Maćkowiak                z Mieszkowa       80 lat

Maria Włodarczyk-Glapa    z Borku               57 lat

Józef Kycia         z Gołaszyna k/Bojanowa      74 lata

Lucyna Adamczyk                z Łodzi                55 lat

Władysław Szymczak           ze Skokowa                  83 lata

Helena Dawidowska             z Katowic            85 lat

Renata Wyrwińska               z Bydgoszczy       71 lat

Stefania Kowalczyk              z Piecek               75 lat