Sprawozdanie z II Zjazdu Rodu Szelejewskich - Jeżewo, Borek Wielkopolski 31.07.2010 r.

autor: Izabela Wasielak

Dnia 31.07.2010 r. odbył się II Zjazd Rodu Szelejewskich. Spotkanie zainaugurowała msza święta koncelebrowana przez ks. Waldemara Klinkosza, jednego z przedstawicieli gałęzi pochodzącej z Chwałkowa Kościelnego. Nabożeństwo odbyło się w pięknym drewnianym kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Jeżewie. Świątynia jest malowniczo położona na wzniesieniu na uboczu wsi, w bliskości cmentarza. Wnętrze jeżewskiego kościoła jest skromne, bardzo ascetyczne choć na pewno wywiera na wiernych duże wrażenie ze względu na przepiękne malowidła na ścianach i sklepieniu. Nic dziwnego iż odbyła się w nim msza rozpoczynająca zjazd, gdyż kościół ten był świadkiem wielu rodzinnych wydarzeń, to w nim właśnie nasi przodkowie brali śluby oraz chrzcili swoje dzieci.

Ksiądz Waldemar w kazaniu przypomniał wszystkim zebranym o potrzebie pielęgnowania więzów rodzinnych, przekazywania z pokolenia na pokolenie pamięci o przodkach i wydarzeniach z historii. Podkreślił, iż życie każdej rodziny na przestrzeni dziejów jest powiązane ze społeczno-kulturalnymi i gospodarczo-regionalnymi aspektami. W kontekście wzmożonej emigracji Polaków i zasilania przez nich szeregów polonijnych w wielu krajach, nawoływał do umacniania w duchu polskości i niezatracania wartości patriotycznych wyniesionych z domu rodzinnego. Po błogosławieństwie wystąpił Franciszek Schelewski z Essen, który w pięknych słowach podziękował ks. Waldemarowi za prowadzenie mszy świętej w tym pięknym dniu oraz za wspaniałe kazanie, które poruszyło wszystkich zebranych gości. Po przywitaniu także przez Alojzego Szelejewskiego, wszyscy opuścili świątynię i zgromadzili się w bramie kościoła w celu wykonania pamiątkowej fotografii. Wkrótce udaliśmy się na pobliski cmentarz z kwiatami i zniczami, które zostały złożone pod krzyżem ustawionym w centrum. Jeżewski cmentarz również podobnie jak kościół, położony jest na zboczu i otoczony starym kamiennym murem. Roztacza się z niego wspaniały widok na jeżewskie pola i pobliskie lasy. Jest to bardzo spokojne miejsce, w którym czas jakby się zatrzymał. Wielu z gości przyniosło swoje własne kwiaty i znicze, które złożyli na grobach swoich bliskich. Po oddaniu czci przodkom, wróciliśmy do samochodów, aby udać się w kierunku Borku na cmentarz, gdzie także pochowanych jest wielu krewnych, wywodzących się z rodziny Szelejewskich.

Około godziny 16.00 dotarliśmy do restauracji Impresja w Borku, gdzie miała odbyć się dalsza część spotkania. Po krótkim zamieszaniu z wydawaniem kolorowych identyfikatorów każdemu z uczestników, Alojzy Szelejewski powitał wszystkich zebranych, krótko nakreślił plan dalszej imprezy i zaprosił do stołów. Przedtem jednak w przedsionku sali trwały gorączkowe przygotowania ekspozycji olbrzymiego drzewa genealogicznego, które na długich wstęgach papieru zajęły nie tylko zestawione kilkanaście stołów, ale również pobliskie krzesła. Każda oddzielna rolka drzewa przygotowanego przez Piotra Skałeckiego ze Śremu została oznaczona osobnym kolorem, adekwatnym do koloru identyfikatora. Dzięki temu, spoglądając na zawieszony na pasku identyfikator, każdy z łatwością mógł odnaleźć siebie i bliskich w strukturze drzewa, a także poznać powiązania swojej rodziny z innymi przedstawionymi gałęziami rodu.

Wielu gości po odnalezieniu się w drzewie brało do ręki długopisy i dopisywało znane daty urodzin, zgonów, nowych potomków lub świeżo zawarte małżeństwa. Wszyscy z uznaniem patrzyli na ogrom informacji, wielu nie dowierzało liczbie osób ujętych nie tylko w wydruku drzewa, ale również we wznowieniu Księgi Rodu Szelejewskich autorstwa Piotra. Tak jak w zeszłym roku, pozycja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem i wszystkie przywiezione księgi rozeszły się jak świeże bułeczki. Ci, którzy nie zdążyli nabyć jej w czasie zjazdu, złożyli zamówienie. Po pysznym obiedzie Alojzy Szlejewski rozpoczął krótkie przedstawianie kolejnych gałęzi Rodu, a jeśli na sali znajdowali się ich przedstawiciele, prosił ich o powstanie, po czym rozlegały się gromkie brawa. Wkrótce potem Piotr Skałecki w krótkiej prezentacji multimedialnej nakreślił historię swoich genealogicznych poszukiwań oraz próby powiązania Szelejewskich ze Skokowa, Jawor, Jeżewa i Koszkowa. Mimo wielu wątpliwości, udało się jednak w końcu połączyć rodziny Szelejewskich z Jeżewa, Jawor i Skokowa ze sobą. Ta pochodząca z Koszkowa, nadal jednak stanowi zagadkę, choć najprawdopodobniej jest to ten sam ród. Po zakończeniu prezentacji na scenę wkroczył DJ, który wspaniałą muzyką porwał wszystkich do tańca. Wkrótce cały parkiet zapełnił się tańczącymi parami, podczas gdy pozostali goście tworzyli kółka. W przerwach między muzyką Alojzy Szelejewski kontynuował prezentowanie kolejnych gałęzi rodu, których było tak dużo, że ostatnia z nich przedstawiona została około godz. 1.00 w nocy. Wszyscy goście bawili się doskonale, wznosili toasty za kolejne udane spotkania rodzinne. Po północy podano pyszny tort czekoladowy z wiśniami. Stopniowo rozbawieni uczestnicy zjazdu zaczęli opuszczać restaurację, pożegnaniom i uściskom nie było końca. Wszyscy deklarowali ogromne zadowolenie ze sposobu organizacji imprezy i składali podziękowania tym, którzy włożyli dużo swojego czasu i sił w organizację zjazdu.

Muszę się przyznać wszystkim czytelnikom, że z moich ubiegłorocznych zapowiedzi zorganizowania spotkania mojej rodziny niewiele wyszło. Trzeba naprawdę sporo zaangażowania a przede wszystkim czasu po to, by tylu gości tak wspaniale się bawiło, a przede wszystkim poznało swoje korzenie i dalszą rodzinę. Jest to duża sztuka i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji zjazdu należą się ogromne podziękowania. Dziękuję za dobrą zabawę - w imieniu swoim i wszystkich gości. Do zobaczenia mam nadzieję już wkrótce!

UCZESTNICY II ZJAZDU RODU SZELEJEWSKICH
31 LIPCA 2010 R. W BORKU WLKP

1. Franz Schelewski z Essen, syn Ignacego Szelejewskiego
2. Elizabeth Schelewska z Essen, żona Franza Schelewskiego
3. Natalie Jessica Gabriele Koelges z Essen wnuczka Franza Schelewskiego
4. Marianna Szelejewska z d. Nowak z Niedźwiad, żona Czesława Szelejewskiego
5. Wiesława Wójcik z d. Szelejewska z Borku Wlkp, córka Czesława Szelejewskiego
6. Bogdan Wójcik z Borku Wlkp, mąż Wiesławy Wójcik z d. Szelejewskiej
7. Krystyna Marcinkowska ze Śremu, żona Zenona Marcinkowskiego, wnuka Józefa Szelejewskiego
8. Roman Szelejewski ze Śremu, wnuk Józefa Szelejewskiego
9. Barbara Szelejewska ze Śremu, żona Romana Szelejewskiego
10. Sebastian Szelejewski ze Śremu, syn Romana Szelejewskiego
11. Anna Szelejewska z d. Matysiak ze Śremu, żona Sebastiana Szelejewskiego
12. Zofia Szelejewska ze Śremu, córka Sebastiana i Anny Szelejewskich
13. Krystyna Woźna z d. Szelejewska z Lafajetowa, córka Ignacego Szelejewskiego ze Strumian
14. Danuta Naskręt z d. Woźna z Siemowa, wnuczka Ignacego Szelejewskiego ze Strumian, córka Krystyny Woźnej
15. Marek Naskręt z Siemowa, mąż Danuty Naskręt
16. Eugeniusz Szelejewski z Gdyni, wnuk Jana Szelejewskiego z Jeżewa
17. Alicja Szelejewska z d. Piórek z Gdyni, żona Eugeniusza Szelejewskiego
18. Edward Szelejewski z Ochli, syn Antoniego Szelejewskiego z Jeżewa
19. Janina Szelejewska z d. Surma z Ochli, żona Edwarda Szelejewskiego
20. Zdzisława Adamiak z d. Szelejewska z Borku Wlkp, córka Edwarda Szelejewskiego z Ochli
21. Józef Adamiak z Borku Wlkp, mąż Zdzisławy Adamiak z d. Szelejewskiej
22. Jolanta Rybczyńska z d. Szelejewska z Małgowa, córka Edwarda Szelejewskiego z Ochli
23. Henryk Rybczyński z Małgowa, mąż Jolanty Rybczyńskiej d. Szelejewskiej
24. Marek Szelejewski z Ochli, syn Edwarda Szelejewskiego
25. Małgorzata Szelejewska z d. Piskorek z Ochli, żona Marka Szelejewskiego
26. Aniela Kaczmarek z d. Szelejewska z Siedmiorogowa, córka Antoniego Szelejewskiego z Jeżewa
27. Kazimierz Szelejewski z Gliwic, syn Franciszka Szelejewskiego ze Skokowa
28. Andrzej Grzemski z Borku Wlkp, wnuk Franciszka Szelejewskiego ze Skokowa
29. Ewa Grzemska z d. Bodych, żona Andrzeja Grzemskiego
30. Katarzyna Dudkiewicz z d. Grzemska z Rydzyny, wnuczka Franciszka Szelejewskiego ze Skokowa
31. Andrzej Dudkiewicz z Rydzyny, mąż Katarzyny Dudkiewicz z d. Grzemskiej
32. Maria Tomczak, z d. Grzemska z Leszna, wnuczka Franciszka Szelejewskiego ze Skokowa
33. Marco Moretti, osoba towarzysząca Marii Tomczak
34. Aniela Król z d. Szelejewska z Piasków, córka Edwarda i Władysławy Szelejewskich z Wycisłowa
35. Osoba towarzysząca Anieli Król
36. Monika Szelejewska z Wycisłowa, wnuczka Edwarda i Władysławy Szelejewskich z Wycisłowa
37. Ryszard Wojtasiewicz z Bytnicy, syn Genowefy Wojtasiewicz z d. Szelejewskiej z Bolesławca
38. Urszula Wojtasiewicz z d. Zatorska z Bytnicy, żona Ryszarda Wojtasiewicza
39. Krystyna Młyńska z Poznania, córka Heleny Błaszak z d. Szelejewskiej, wnuczka Stanisława Szelejewskiego ze Skokowa
40. Jerzy Jankowiak ze Zwoli, wnuk Stanisławy Dutkiewicz z d. Szelejewskiej, prawnuk Stanisława Szelejewskiego ze Skokowa
41. Irena Jankowiak z d. Barczak ze Zwoli, żona Jerzego Jankowiaka
42. Anna Karolina Wojtczak z d. Jankowiak ze Środy Wlkp, córka Jerzego i Ireny Jankowiaków
43. Krzysztof Wojtczak ze Środy Wlkp, mąż Anny Karoliny Wojtczak z d. Jankowiak
44. Antonina Wojtczak ze Środy Wlkp, córka Anny i Krzysztofa Wojtczaków
45. Liliana Katarzyna Jankowiak ze Zwoli, córka Jerzego i Ireny Jankowiaków
46. Maciej Morawski, osoba towarzysząca Lilianie Katarzynie Jankowiak
47. Jakub Jankowiak ze Zwoli, syn Jerzego i Ireny Jankowiaków
48. Anna Wiśniewska, osoba towarzysząca Jakubowi Jankowiakowi
49. Ewa Dobroszczyk z d. Marciniak z Chociczy, wnuczka Stanisławy Dutkiewicz z d. Szelejewskiej, prawnuczka Stanisława Szelejewskiego ze Skokowa
50. Maria Leśniewska z Poznania, córka Zofii Marcinowskiej z d. Szelejewskiej, wnuczka Stanisława Szelejewskiego ze Skokowa
51. Alicja Jankowiak z d. Pawlik z Poznania, wnuczka Zofii Marcinowskiej z d. Szelejewskiej, prawnuczka Stanisława Szelejewskiego ze Skokowa
52. Ryszard Jankowiak z Poznania, mąż Alicji Jankowiak z d. Pawlik
53. Alojzy Szelejewski z Poznania, syn Edmunda Szelejewskiego, wnuk Stanisława Szelejewskiego ze Skokowa
54. Teresa Szelejewska z d. Klupa z Poznania, żona Alojzego Szelejewskiego
55. Danuta Szelejewska z Poznania, córka Alojzego i Teresy Szelejewskich
56. Agnieszka Szelejewska z Poznania, córka Alojzego i Teresy Szelejewskich
57. Przemysław Szelejewski z Poznania, syn Alojzego i Teresy Szelejewskich
58. Piotr Skałecki ze Śremu, prawnuk Józefy Wojtkowiak z d. Szelejewskiej
59. Izabela Wasielak, osoba towarzysząca Piotrowi Skałeckiemu
60. Ks. Waldemar Klinkosz z Lublina, prawnuk Katarzyny Piechockiej z d. Szelejewskiej
61. Mieczysława Klinkosz z d. Jażemska z Gdańska, wnuczka Katarzyny Piechockiej z d. Szelejewskiej
62. Maria Frąckowiak z d. Radoła z Lafajetowa, wnuczka Marianny Radoła z d. Szelejewskiej
63. Franciszek Frąckowiak z Lafajetowa, mąż Marianny Frąckowiak z d. Radoła
64. Janina Banaszak, z d. Wojdyła z Gostynia, wnuczka Marii Radoła z d. Szelejewskiej
65. Roman Banaszak z Gostynia, mąż Janiny Banaszak z d. Wojdyła
66. Józef Radoła z Piasków, wnuk Marianny Radoła z d. Szelejewskiej
67. Wanda Anna Radoła z d. Henzel z Piasków, żona Józefa Radoły
68. Damian Szymczak z Taczanowa Drugiego, syn Władysławy Szymczak z d. Szelejewskiej
69. Czesław Szymczak z Cerekwicy Starej, syn Władysławy Szymczak z d. Szelejewskiej
70. Krystyna Szymczak z d. Jarus z Cerekwicy Starej, żona Czesława
71. Joanna Florczak z d. Szymczak z Łukaszewa, córka Władysławy Szymczak z d. Szelejewskiej
72. Edward Walczak z Gostynia, syn Stanisławy Walczak z d. Szelejewskiej
73. Maria Walczak z d. Cichorzewska z Gostynia, żona Edwarda Walczaka
74. Maria Peplińska z d. Walczak z Gostynia, córka Stanisławy Walczak z d. Szelejewskiej
75. Anna Brenska z d. Walczak z Gostynia, córka Stanisławy Walczak z d. Szelejewskiej
76. Justyna Nowak z d. Peplińska, córka Marii Peplińskiej
77. Wojciech Nowak, mąż Justyny Nowak z d. Peplińskiej
78. Ludwika Gątkowska z d. Świtalska z Poznania, prawnuczka Marianny Jędrzejczak z d. Szelejewskiej
79. Marian Gątkowski z Poznania, mąż Ludwiki Gątkowskiej
80. Anna Szulc z d. Świtalska z Poznania, prawnuczka Marianny Jędrzejczak z d. Szelejewskiej
81. Alfred Piotrowski, towarzyszący Annie Szulc
82. Józef Dorsz z Jawor, prawnuk Marianny Jędrzejczak z d. Szelejewskiej
83. Bogdan Żeberski z Piaseczna, prawnuk Marianny Jędrzejczak z d. Szelejewskiej .
84. Bogusława Żeberska, z d. Potyrało z Piaseczna, żona Bogdana Żeberskiego
85. Jolanta Osuch z d. Żeberska z Wiórka, prawnuczka Marianny Jędrzejczak z d. Szelejewskiej
86. Stanisław Osuch z Wiórka, mąż Jolanty Osuch
87. Andrzej Dopierała z Gostynia, prawnuk Izydora Dopierały i Petroneli Szelejewskiej
88. Marian Jędryczka z Borku Wlkp, prawnuk Józefy Jędryczki z d. Szelejewskiej
89. Krystyna Jędryczka z d. Jakubiak z Borku Wlkp, żona Mariana Jędryczki
90. Eugenia Butka z d. Jędryczka z Lubonia, prawnuczka Józefy Jędryczki z d. Szelejewskiej
91. Stanisław Butka z Lubonia, mąż Eugenii Butka z d. Jędryczka
92. Leszek Kordus z Gostynia, wnuk Piotra Szelejewskiego z Zalesia
93. Rafał Kordus z Gostynia, syn Leszka Kordusa
94. Wanda Kordus z Zalesia, prawnuczka Piotra Szelejewskiego z Zalesia
95. Stanisław Janowski z Jawor, wnuk Józefy Kaźmierczak z d. Szelejewskiej
96. Maria Janowska z d. Twardowska z Jawor, żona Stanisława Janowskiego

Zgłosili się na zjazd i uczestniczyli we mszy św. w Jeżewie:
97. Mateusz Szelejewski z Gliwic, syn Kazimierza Szelejewskiego
98. Anna Szelejewska z d. Palka z Gliwic, żona Mateusza Szelejewskiego
99. Paweł Szelejewski z Gliwic, syn Mateusza i Anny Szelejewskich

Ponadto zgłosili się na zjazd, ale nie dojechali z przyczyn obiektywnych:
100. Krzysztof Jankowiak z Warlubia, wnuk Stanisławy Dutkiewicz z d. Szelejewskiej
101. Maria Jankowiak z d. Janowska z Warlubia, żona Krzysztofa Jankowiaka

Najstarszymi uczestnikami zjazdu było dwóch osiemdziesięciolatków:
- Krystyna Młyńska z Poznania,
- Edward Szelejewski z Ochli

Najmłodsi uczestnicy zjazdu to:
- Paweł Szelejewski z Gliwic – 5 miesięcy (z rodzicami był w kościele),
- Antonina Wojtczak ze Środy Wlkp (2 lata i 10 miesięcy),
- Zofia Szelejewska ze Śremu (3 lata i 3 miesiące).