Odwołane III Zjazdu Rodu Szelejewskich

SZANOWNA RODZINO

Z żalem zawiadamiam, że z dniem 2 czerwca 2012 r. odwołałem

trzeci zjazd Rodzin Szelejewskich i spokrewnionych

który miał się odbyć 7 lipca 2012 r. w Borku Wlkp.

 

Lokalizując zjazd rodzinny w Borku Wielkopolskim kierowałem się tym,

że gmina Borek to jest „matecznik” naszego rodu.

Jednakże wobec nikłego zainteresowania zjazdem, w szczególności przez osoby

mieszkające w Borku Wlkp, uznałem organizację zjazdu za bezzasadną

w tym terminie.

 

Tą drogą przepraszam tych członków naszej rodziny, którzy poczują się

zawiedzeni moją decyzją o odwołaniu zjazdu.

 

 

                                               Z poważaniem

                                                                           Alojzy Szelejewski